Подання податкової звітності податку на прибуток

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Закону № 71-VIII податкова декларація, у тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подається до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.
Разом з тим, п. 22 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу передбачено, що норма п. 57.1 ст. 57 Кодексу у частині граничного терміну подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств застосовується починаючи із подання декларації з цього податку за звітний рік, в якому набирає чинності редакція розділу III Кодексу, викладена в Законі № 71-VIII.
Враховуючи наведені положення Закону № 71-VIII та вимоги ст. 49 Кодексу, подання податкових декларацій з податку на прибуток за 2014 рік здійснюється за діючими формами таким чином:
для базового звітного (податкового) періоду — календарного року — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду — до 2 березня 2015 року;
для базового звітного (податкового) періоду — календарного кварталу — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду — до 09 лютого 2015 року.
Звертаємо увагу, що платники податків, які станом на 31.12.2014 перебували на консолідованій сплаті податку на прибуток, подання консолідованої податкової декларації з податку на прибуток та розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за звітний період — 2014 рік здійснюють, як і у минулому році, відповідно, за місцем реєстрації юридичної особи та відокремлених підрозділів.налоговая3 (7)