«Гаряча лінія» в податковій

В ГУ ДФС у Харківській області вже стало звичним консультування платників податків шляхом проведення сеансів телефонної «гарячої лінії». Так в ході кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2014 році, начальник інформаційно – комунікаційного управління Яна Чуб спілкувалася з абонентами та надавала відповіді на їх запитання. Нижче наводимо деякі з них.
1. Чи необхідно ФО подавати річну декларацію про майновий стан і доходи, якщо вона протягом звітного року отримувала доходи від декількох податкових агентів?
Відповідно до вимог Податкового кодексу України платники податку зобов’язані подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 Phoneсічня звітного податкового року. У 2014 році ця сума становила 146160 грн.
2. Чи необхідно ФО відображати у декларації про майновий стан і доходи суму інвестиційного збитку, яка виникла від здійснення у звітному календарному році операцій з інвестиційними активами?
Сума інвестиційного збитку, яка виникла у платника податку за підсумками звітного календарного року від операцій з інвестиційними активами, відображається в податковій декларації про майновий стан і доходи, але враховується при обчисленні загального фінансового результату з інвестиційними активами наступних років до повного її погашення.
3. Чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи ФО, яка отримала доходи від операцій продажу (обмін) майна, дарування протягом звітного року та при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений ПДФО?
Відповідно до п. 179.2 ст. 179 розділу IV Податкового кодексу України обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.
4.Чи включається до податкової знижки сума коштів, сплачена за навчання на підготовчих курсах, які діють при вищих навчальних закладах?
Навчання на підготовчих курсах є додатковою послугою навчального закладу, метою якої є підготовка до вступу на навчання до учбового закладу. Навчання на таких курсах не є обов’язковим і не зараховується у загальний курс навчання безпосередньо за обраним фахом після вступу до вузу. Таким чином, включення до податкової знижки оплати за навчання на підготовчих курсах для вступу до вузів, не передбачено чинним законодавством.
5.Чи включається до складу податкової знижки плата за навчання у навчальному закладі іншої держави?
Податковим кодексом України встановлено, що податкова знижка для фізичних осіб — це документально підтверджена сума витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) також у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення загального річного оподатковуваного доходу, одержаного у вигляді заробітної плати.
У разі плати за навчання навчальному закладу іншої держави, громадянин сплачує за навчання навчальному закладу іншої країни, тобто сума сплачується нерезиденту України. Тому громадянин не має права на застосування податкової знижки.